Sekä yritysjohto, että henkilöstö ovat mukana hyvinvoinnin määrittelemisessä:

 

"Mitä meille tarkoittaa terve organisaatio ja terve organisaatiokulttuuri?"

"Mitkä ovat tärkeimmät hyvinvoinnin tavoitteet oman työni kannalta?"

 
Kun hyvinvointia tarkastellaan osana yrityksen arvoje, eikä vain yksittäisinä ohjelmina:

  • työntekijät yhdistävät hyvinvoinnin työn tavoitteellisuuteen,
  • sitoutuminen työhön vahvistuu,
  • paineensietokyky kasvaa,
  • vaihtuvuus vähenee*.

* ​Quantum Workplace Study 2015
ONNISTUNUNEEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOP 3:

Yhteystiedot

Sähköposti:                                              annina (at) francioso . com

Puhelin:                                                                      040 - 771 99 60​​Kohdenna hyvinvointialoitteet niin, että ne:


ANNINA FRANCIOSO

TAVOITTEENA SEKÄ YRITYKSEN ETTÄ YKSILÖN HYVÄ TOIMINTAKYKY

HTM, muutosjohtamisen asiantuntija

Diplomiravintoneuvoja

TERVE ORGANISAATIO     -    OSALLISTAVA ORGANISAATIOKULTTUURI    -    SITOUTUMINEN

HUOLELLISESTI

SUUNNITELTU

JA YKSILÖLLISESTI

KOHDENNETTU HYVINVOINTIOHJELMA KONKRETISOI YRITYKSEN ARVOMAAILMAA

1.  YRITYKSEN ARVOJEN HUOMIOIMINEN:

    Hyvinvointiohjelman  tavoitteet  kumpuavat yrityksen arvomaailmasta.

    Sovitaan ajatusmalleista, joita ohjelman tulee tukea. 


​2.  LIIKETOIMINNAN TAVOITTEIDEN HUOMIOIMINEN:

     Oman työn tavoitteet kumpuavat yrityksen suurista linjoista.

     Oman hyvinvoinnin tavoitteet liittyvät työn tavitteisiin ja työssä suoriutumiseen.


3. YRITYSJOHDON JA AJATUSJOHTAJIEN TUKI

    Avainhenkilöt seisovat yhteisen työhyvinvoinnin vision takana ja

    osallistavat muita toiminnallaan.