Sekä yritysjohto, että henkilöstö ovat mukana hyvinvoinnin vision määrittelemisessä: 

  • johto määrittelee oman näkemyksensä terveestä organisaatiosta ja terveestä organisaatiokulttuurista  - johdon workshopit
  • työntekijät määrittävät oman työnsä kannalta tärkeimmät hyvinvoinnin tavoitteet - tiimipalaverit, yksilöllinen hyvinvointiohjaus


Hyvinvointianalyysi antaa kattavan kuvan työhyvinvoinnin nykytilasta ja toimii seurannan välineenä.


Yksilöllinen hyvinvointiohjaus auttaa jokaista kohdentamaan ohjelman sisällön itselleen mielekkääksi.


Hyvinvointi kuvastaa elämänlaatua: terveys ei aseta rajoitteita itsensä kehittämiselle, haastamiselle ja eteenpäin pyrkimiselle. Kun organisaatio tukee työntekijöidensä hyvinvointia strategisessa viitekehyksessä

  • työntekijät yhdistävät hyvinvoinnin työn tavoitteisiin,
  • sitoutuminen työhön vahvistuu,
  • paineensietokyky kasvaa,
  • vaihtuvuus vähenee*.​Quantum Workplace Study 2015Yhteystiedot

Sähköposti:                                              annina (at) francioso . com

Puhelin:                                                                      040 - 771 99 60TERVE ORGANISAATIO     -    OSALLISTAVA ORGANISAATIOKULTTUURI    -    SITOUTUMINEN

ONNISTUNUNEEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOP 3:

HUOLELLISESTI SUUNNITELTU JA KOHDENNETTU HYVINVOINTIOHJELMA KONKERTISOI YRITYKSEN ARVOMAAILMAA JA PÄÄMÄÄRIEN TAVOITTELUA VÄLILLISESTI, OMAN TOIMINTAKYVYN PARANTAMISEN KAUTTA.

1.  YRITYKSEN ARVOJEN HUOMIOIMINEN:

    Hyvinvointiohjelman  tavoitteet  kumpuavat yrityksen arvomaailmasta. Sovitaan ajatusmalleista, joita ohjelman tulee tukea. 


2.  LIIKETOIMINNAN TAVOITTEIDEN HUOMIOIMINEN:

     Hyvinvointiohjelmaa hyödynnetään strategisen jalkauttamisen välineenä. Osoitettaan konkreettisesti liiketoiminnan

     tavoitteiden ja hyvinvoinnin välinen yhteys.


3. YRITYSJOHDON JA AJATUSJOHTAJIEN TUKI

    Avainhenkilöt seisovat yhteisen työhyvinvoinnin vision takana ja osallistavat muita toiminnallaan.

Toiminnan Strategiaa tukeva työhyvinvointiohjelma:

​Kohdenna hyvinvointialoitteet niin, että ne tukevat liiketoiminnan tavoitteita ja yksilön suorituskykyä, mutta tuntuvat silti henkilöstöstä mielekkäältä toteuttaa


​Tavoitteena yrityksen hyvä toimintakyky ja yksilön optimaalinen työkunto:

Pidä työyhteisö uudistumiskykyisenä samalla kun vahvistat henkilöstön voimavaroja!

ANNINA FRANCIOSO

DIPLOMIRAVINTONEUVOJA​, HTM