HUOLELLISESTI

SUUNNITELTU

JA YKSILÖLLISESTI

KOHDENNETTU HYVINVOINTIOHJELMA KONKRETISOI YRITYKSEN ARVOMAAILMAA

TAVOITTEENA SEKÄ YRITYKSEN ETTÄ YKSILÖN HYVÄ TOIMINTAKYKY

TERVE ORGANISAATIO     -    OSALLISTAVA ORGANISAATIOKULTTUURI    -    SITOUTUMINEN

ONNISTUNUNEEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOP 3:

1.  YRITYKSEN ARVOJEN HUOMIOIMINEN:

    Hyvinvointiohjelman  tavoitteet  kumpuavat yrityksen arvomaailmasta.

    Sovitaan ajatusmalleista, joita ohjelman tulee tukea. 


​2.  LIIKETOIMINNAN TAVOITTEIDEN HUOMIOIMINEN:

     Oman työn tavoitteet kumpuavat yrityksen suurista linjoista.

     Oman hyvinvoinnin tavoitteet liittyvät työn tavitteisiin ja työssä suoriutumiseen.


3. YRITYSJOHDON JA AJATUSJOHTAJIEN TUKI

    Avainhenkilöt seisovat yhteisen työhyvinvoinnin vision takana ja

    osallistavat muita toiminnallaan.

Yhteystiedot

Sähköposti:                                              annina (at) francioso . com

Puhelin:                                                                      040 - 771 99 60Sekä yritysjohto, että henkilöstö ovat mukana hyvinvoinnin määrittelemisessä:

 

"Mitä meille tarkoittaa terve organisaatio ja terve organisaatiokulttuuri?"

"Mitkä ovat tärkeimmät hyvinvoinnin tavoitteet oman työni kannalta?"


Kun organisaatio tukee työntekijöidensä hyvinvointia strategisessa viitekehyksessä: 

  • työntekijät yhdistävät hyvinvoinnin työn tavoitteisiin,
  • sitoutuminen työhön vahvistuu,
  • paineensietokyky kasvaa,
  • vaihtuvuus vähenee*.

* ​Quantum Workplace Study 2015
​​Kohdenna hyvinvointialoitteet niin, että ne:


HTM, muutosjohtamisen asiantuntija

Diplomiravintoneuvoja

ANNINA FRANCIOSO