ANNINA FRANCIOSO

Perinteisesti organisaatiosuunnittelun tavoitteena on optimoida prosesseja ja rakenteita toiminnan tehostamiseksi. Parhainkaan toimintamalli ei kuitenkaan tuota toivottuja tuloksia, jos työntekijät pinnistelevät voimavarojensa äärirajoilla.


Todellinen menestystekijä ovat hyvin työstään suoriutuvat yksilöt, joiden voimavarat kantavat heidät niin läpi työn kun arjenkin haasteiden.


ONKO STRESSI HALLINNASSA?      -      ONKO PALAUTUMINEN RIITTÄVÄÄ?      -      MISTÄ LÄHTEÄ MUUTOKSEEN?

Palautumista mittaava hyvinvointianalyysi antaa kattavan kuvan työhyvinvoinnin nykytilasta ja toimii seurannan välineenä. Ympärivuorokautinen (3vrk) sykevälimittaus kuvaa suorituskykyä kuormittavia tekijöitä ja palautumista yksilöllisesti. Mittaus toteutetaan suomalaisella Firstbeat -mittarilla, joka kertoo kehon voimavaroista ja nostaa esille asiat, jotka parantavat jaksamista, kuntoa ja terveyttä.


Oman mittausdatan näkeminen on monelle ihmiselle mielenkiintoista, koska se kuvantaa myös omaa käsitystämme hyvinvoinnistamme: normaaliksi koettu kuluttava elämäntyyli voi pysäyttää ajattelemaan prioriteettejä kun näkee sen vaikutuksen terveydentilaan, toisaalta mitättömiltä tuntuvista hetkistä, jotka edistävät palautumista hetkellisestikin voi löytää pohjan terveyden tukemiselle. Hyvinvointianalyysissä tärkeintä onkin tulosten purkaminen ja vaikutusten analysointi yhdessä ammattilaisen kanssa, joka ohjaa ajattelua positiivisen kautta.

Sykkeen vaihteluväliin perustuva hyvinvointianalyysi kertoo, kuinka kehomme reagoi erilaisissa työn ja arjen stressitilanteissa. Se paljastaa myös miten hyödynnämme päivän aikaiset mahdollisuudet palautumiselle.


Yksilötasolla hyvinvointianalyysi auttaa löytämään itselle parhaan tavan tukea terveyttä ja hyvää toimintakykyä. Työnantajaa kartoitus taas auttaa kohdistamaan työhyvinvoinnin investointeja oikein. 

TOIMINNAN

TEHOSTAMINEN

LÄHTEE YKSILÖN

VOIMAVAROJEN

PARANTAMISESTA

Yhteystiedot

Sähköposti:                                              annina (at) francioso . com

Puhelin:                                                                      040 - 771 99 60ARVIO TYÖKUNNON NYKYTILASTA: HYVINVOINTIANALYYSI

HTM, muutosjohtamisen asiantuntija

Diplomiravintoneuvoja