DIPLOMIRAVINTONEUVOJA​, HTM

Toiminnan tehostaminen on yksilön voimavarojen parantamista

ARVIO TYÖKUNNON NYKYTILASTA: HYVINVOINTIANALYYSI

ONKO STRESSI HALLINNASSA?            -            ONKO PALAUTUMINEN RIITTÄVÄÄ?            -            MITÄ TYÖKALUJA ON KÄYTÖSSÄ?

Sykkeen vaihteluväliin perustuva hyvinvointianalyysi kertoo, kuinka kehomme reagoi erilaisissa työn ja arjen stressitilanteissa. Se paljastaa myös miten hyödynnämme päivän aikaiset mahdollisuudet palautumiselle. Yksilötasolla hyvinvointianalyysi auttaa löytämään itselle parhaan tavan tukea terveyttä ja hyvää toimintakykyä. Työnantajaa kartoitus taas auttaa kohdistamaan työhyvinvoinnin investointeja oikein. 

ANNINA FRANCIOSO

Tein vuosia töitä organisaatiosuunnittelun parissa, jossa tavoitteena on optimoida organisaation prosesseja ja rakenteita toiminnan tehostamiseksi. Parhainkaan toimintamalli ei kuitenkaan tuota toivottuja tuloksia, jos työntekijät pinnistelevät voimavarojensa äärirajoilla. Todellinen menestystekijä ovat hyvin työstään suoriutuvat yksilöt, joiden voimavarat kantavat heidät niin läpi työn kun arjenkin haasteiden.


Yhteystiedot

Sähköposti:                                              annina (at) francioso . com

Puhelin:                                                                      040 - 771 99 60​Ympärivuorokautinen (3vrk) sykevälimittaus kuvaa yksilöllisesti niin kuormittavia kuin palauttaviakin tekijöitä, sekä liikunnan ja ravitsemuksen vaikutusta suorituskykyyn. Mittaus toteutetaan suomalaisella Firstbeat -mittarilla, joka kertoo kehon voimavaroista ja nostaa esille asiat, jotka parantavat jaksamista, kuntoa ja terveyttä. Analyysi voidaan purkaa myös ryhmämittauksena.

Hyvinvointianalyysiin on mahdollista sisältää myös ruokavalioanalyysi, sekä stressitason mittaus sylkitestillä!