Yhteistyössä:
​                        Firstbeat: hyvinvointianalyysit                                                   Lääkärikeskus Astris: kliiniset testit                                                  TwistBe: hyvinvointiluennot

                                                                                                                                                                                                                                                                           ja yksityiskonsultaatiot​​

 

TULOKSELLISEN MUUTOKSEN TOP 3:

HTM, muutosjohtamisen asiantuntija

Diplomiravintoneuvoja

Yksilötason ohjelma rakentuu vähintään kolmesta henkilökohtaisesta tapaamisesta hyvinvointiasiantuntijan kanssa 3-6kk aikana. Henkilökohtainen ohjelma perustuu:


  • itsearviointiin ja oirekartoituksiin (jos aiheellista),
  • kliinisiin mittauksiin (esim. palautuminen, stressi, aineenvaihdunta),
  • henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiselle,
  • systemaattiselle seurannalle,
  • yksilölliseen ohjeistukseen ja tukeen.Ohjelman läpiviemisen kannalta on tärkeää, että asiakas kokee neuvot mielekkäiksi. Siksi ohjelman alussa, keskivaiheilla (riippuen ohjelman pituudesta) ja lopussa suoritetaan tilannekartoitus, jonka avulla voidaan mitata ohjelman vaikuttavuutta. Se antaa myös asiakkaalle mahdollisuuden palautteen antamiseen.

TAVOITTEELLISUUS

HYVINVOINNIN

POHJANA - EI MUUTOSTA VAIN

MUUTOKSEN VUOKSI

1.   YKSILÖLLISYYS: 

     Asiakkaan elämäntilanteen huomioiva ohjeistus.


2.  TAVOITTEELLISUUS JA SYSTEMAATTINEN SEURANTA:

     Suunnitelmallinen eteneminen realistisessa aikataulussa.


3. KOKONAISVALTAISUUS:

    Terveyden tarkastelu useasta näkökulmasta, ja yksilölle parhaan muutoslähtökohdan löytäminen.

MITEN TAATAAN ONNISTUMINEN?

​Prosessin pohjana:

1.   Yhdessä määritellyt arvot ja ajatusmallit, joita hyvinvointiohjelma tukee
2.  Oman työn tavoitteet selkeästi määriteltynä
3.  Omasta roolista ja tehtävistä suoriutuminen itse arvioituna
4.  Hyvinvoinnin nykytila sekä itse arvioituna, että mitattuna

 ​

​Hyvän toimintakyvyn saavuttaminen on monen asian summa: mielen tasapaino, sosiaaliset suhteet, fyysinen aktiivisuus, palautuminen ja ravitsemus. Kun eri osa-alueet tukevat toisiaan on tuloksena vahva toimintakyky.

Mutta mitä tavoittelemme vahvalla toimintakyvyllä? Mitkä ovat oman muutoshalukkuutemme liikkeelle laittavat tekijät?

Nämä kysymykset ovat tärkeitä lähtökohtia, joihin ohjelmassa pureudutaan, sillä tavoitteellinen lähestymistapa edesauttaa pitkäjänteisyyttä ja antaa tarkoituksen hyvinvoinnin kohentamiselle.


ANNINA FRANCIOSO

TAVOITELÄHTÖISEN TOIMINTAKYVYN PROSESSI HYVINVOINNIN NÄKÖKULMASTA