ANNINA FRANCIOSO

Yhteistyössä:
​        Firstbeat: hyvinvointianalyysit                                                   Lääkärikeskus Astris: kliiniset testit                                                  TwistBe: hyvinvointiluennot

                                                                                                                                                                                                                                            ja yksityiskonsultaatiot​​

 

TULOKSELLISEN ELINTAPAMUUTOKSEN TOP 3:

DIPLOMIRAVINTONEUVOJA​, HTM

Toimintakyvyn tukeminen oikealla ravitsemuksella on jo itsessään erinomainen työhyvinvoinnin konsepti.

Ohjelman tarkoitus on edistää työntekijöiden hyvinvointia sekä työssä, että työn ulkopuolella, auttaa työssä jaksamista ja vahvistaa toimintakykyä


Ajatuksena on tavoittaa myös ne työntekijät, joilta jää liikuntasetelit käyttämättä!


Hyvän toimintakyvyn saavuttaminen on monen asian summa: fyysinen aktiivisuus, palautuminen, mielen tasapaino - ja ravitsemus. Kun eri osa-alueet tukevat toisiaan on tuloksena vahva toimintakyky!​


Yksilötason ohjelma rakentuu vähintään kolmesta henkilökohtaisesta tapaamisesta hyvinvointiasiantuntijan kanssa 3-6kk aikana. Henkilökohtainen ohjelma perustuu:

  • itsearviointiin ja oirekartoituksiin
  • kliinisiin mittauksiin (esim. palautuminen, stressihormonitasot, aineenvaihdunta)
  • henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiselle ja systemaattiselle seurannalle
  • yksilölliseen ohjeistukseen ja tukeen.


Ohjelman läpiviemisen kannalta on tärkeää, että asiakas kokee neuvot mielekkäiksi. Siksi ohjelman alussa, keskivaiheilla (riippuen ohjelman pituudesta) ja lopussa suoritetaan tilannekartoitus, jonka avulla voidaan mitata ravinto-ohjelman vaikuttavuutta ja joka antaa myös asiakkaalle mahdollisuuden palautteen antamiseen.

Ohjelman pyrkimyksenä on oppia kuuntelemaan omaa kehoa. Se vie oman aikansa ja siksi ohjelmassa edetäänkin muutama muutos kerrallaan, realistisessa aikataulussa. Ohjelma sisältää kirjalliset hjeet, jotka opastavat käytännönläheisesti elintapamuutoksen tekemiseen. Henkilökohtaiset konsultaatiot ammattilaisen kanssa auttavat etenemään tavoitteellisesti, sekä ylläpitämään motivaatiota.

Miten Palaudut, siten suoriudut.

Miten ravitset kehoasi ja liikut, siten lataudut uuteen päivään.

MITEN TAATAAN ONNISTUMINEN?

1.   YKSILÖLLISYYS: 

     Asiakkaan elämäntilanteen huomioiva ohjeistus.


2.  TAVOITTEELLISUUS JA SYSTEMAATTINEN SEURANTA:

     Suunnitelmallinen eteneminen realistisessa aikataulussa.


3. KOKONAISVALTAISUUS:

    Terveyden tarkastelu useasta näkökulmasta, ja yksilölle parhaan muutoslähtökohdan löytäminen.